Knižní tipy

vekem-podminena-degenerace-makuly.pngVěkem podmíněná degenerace makuly (Libor Hejsek a kol.)

Věkem podmíněná degenerace makuly se postupně díky populačnímu vývoji stává prioritou oční medicíny. Nějaký stupeň postižení má minimálně 25 % pacientů starších 60 let. Možnosti diagnostiky, terapie a léčebných možností a režimů se neustále rozšiřují, a tak publikace, které na toto téma v ČR vyšly, již neobsahují aktuální informace. Kromě obecně známých faktů se v knize dozvídáme o možnostech terapie suché formy, o genové terapii a léčbě kmenovými buňkami. Nechybí kapitola o novinkách na poli anti-VEGF farmakoterapie a o biosimilárních léčivech. Kniha je bez nadsázky špičkovým studijním materiálem pro každého, kdo se diagnostikou a terapií této choroby vážně zabývá, a neměla by chybět v knihovničce žádného oftalmologa.

 

detska-oftalmologie.pngDětská oftalmologie (Kolektiv autorů)

Kniha komplexně shrnuje problematiku dětského očního lékařství a její předností je také mimořádně bohatá obrazová dokumentace. V podobném rozsahu dosud v české literatuře nebyl obor zpracován. Na přípravě knihy se podílela řada odborníků oboru dětské oftalmologie a jiných oborů z předních pracovišť v České republice, jeden z odborníků působí v Německu. Publikace je určena oftalmologům, dětským oftalmologům a odborníkům jiných oborů, jako jsou dětské lékařství, neurologie, ORL a další.

 

vitreoretinalni-chirurgie.pngVitreoretinální chirurgie (Martin Šín a kol.)

Vitreoretinální chirurgie představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších částí očního lékařství. Chirurgická léčba sítnice a sklivce prošla v posledních letech značným vývojem. Dlouhá léta byla chirurgie sklivce pokládána za prakticky nemožnou a pokusy o chirurgický přístup do oblasti sklivce neměly valné výsledky. Nejvýznamnějším milníkem a úplnou změnou v této oblasti bylo zavedení operačního přístupu pars plana vitrektomie na počátku 70. let. Kniha si klade za cíl seznámit začínající oftalmology se základními principy chirurgické léčby sítnice a sklivce. Obecná část knihy popisuje diagnostiku nutnou v indikačním procesu a obecnou filozofii chirurgického přístupu k řešení sítnicové patologie. Speciální část popisuje specifika chirurgického řešení u vybraných patologií.

 

opticka-koherencni-tomografie.pngOptická koherenční tomografie – 3. přepracované a doplněné vydání (Pavel Němec, Bohdan Kousel, Veronika Löfflerová)

Optická koherenční tomografie (OCT) je velmi cennou a využívanou diagnostickou metodou vyšetření sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a cévnatky. Bez pochopení podstaty vyšetření, schopnosti adekvátně volit ideální skenovací vzorce a bez osvojení správné interpretace OCT vyšetření nelze naplno využít potenciál této moderní diagnostické metody. V pořadí třetí přepracované a doplněné vydání této publikace přichází na trh s nevelkým odstupem od prvních dvou vydání, která jsou dnes již rozebrána. Text knihy prošel revizí, kniha obsahuje novou kapitolu o peroperačním použití OCT technologie a každá z kapitol je doplněna novými kazuistikami.

 

ocni-projevy-systemovych-onemocneni.pngOční projevy systémových onemocnění (Alexandr Stěpanov, Jan Studnička a kol.)

Monografie přináší komplexní multioborový pohled na oční projevy systémových chorob, zejména cévních, endokrinních, autoimunitních, revmatologických, plicních, infekčních, gastrointestinálních, hematologických a nádorových. Předností knihy je jednotná struktura kapitol a rozsáhlá obrazová dokumentace. Publikace je určena především pro oční lékaře a praktické lékaře, ale i lékaře specialisty a studenty medicíny.