Knižní tipy

oftalmologie-v-kazuistikach.pngSítnice (Jan Studnička, Jan Němčanský, Alexandr Stěpanov a kol.)

Monografie Sítnice podává velmi ucelený pohled na problematiku onemocnění sítnice. Celá kniha je rozdělena na 15 kapitol, v nichž je podrobně popsána anatomie, histologie a fyziologie sítnice, etiopatogeneze, rizikové faktory, klinické příznaky, objektivní nález, diferenciální diagnostika a léčba celého spektra retinálních onemocnění sítnice od dystrofií sítnice až po toxické projevy na sítnici. Nechybí ani choroby sítnice dětského věku. Odborný text je doplněn dostatkem kvalitních barevných snímků retinálních onemocnění i snímků z různých vyšetřovacích metod, které se používají v diagnostice chorob sítnice. Monografie Sítnice je určena oftalmologům, kteří poskytují péči v ambulantní praxi i v lůžkových zařízeních, ale i dalším specialistům, kteří mají ve své péči pacienty s nemocemi sítnice.

 

oftalmologie-v-kazuistikach.pngOftalmologie (Jarmila Heissigerová a kol.)

Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace, která významně ovlivnila současnou českou oftalmologii. Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání a zapamatování potřebných informací. V čele autorského kolektivu stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii. Podobně přehledně je pojata také terapie, opět od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena především oftalmologům, a to jak v rámci přípravy na specializační zkoušky, tak i jako příručka pro každodenní ambulantní či nemocniční praxi.

 

oftalmologie-v-kazuistikach.pngOftalmologie v kazuistikách (Oldřich Chrapek a kol.)

Kniha přináší zajímavý vhled do vzácnějších očních patologií dospělých i dětí, a to prostřednictvím velmi oblíbených a žádaných kazuistik. Prezentované informace vycházejí z dlouhodobých zkušeností kolektivu autorů při práci na klinických pracovištích a specializovaných ambulancích. Snažili jsme se pro vás připravit případy, jejichž klinický obraz nemusí být vždy na první pohled snadno zřejmý, s mnohými je spojena širší diferenciálně-diagnostická rozvaha, ale jejich včasná a správná identifikace je důležitá pro záchranu zrakových funkcí pacienta a v některých případech i jejich života. V knize jsou kazuistická sdělení řazena podle věku pacientů postižených konkrétní oční chorobou či komplikací. Nejmladší pacientce jsou 4 měsíce, nejstarší 81 let. Prvních deset kazuistik se týká dětské oftalmologie, dalších čtrnáct pak dospělých pacientů. Řazení kazuistik podle věku pacientů je záměrné, poněvadž tak kniha lehce odráží i fakt, na jaké typy postižení je možno v jednotlivých věkových dekádách myslet. Některá kazuistická sdělení pojednávají čistě o oční problematice, některá však mají mezioborový přesah, a proto věřím, že může být kniha v některých aspektech zajímavá i pro kolegy lékaře jiných oborů, jako je neurologie, onkologie, imunologie či plastická chirurgie. Doufám však, že především oční lékaři v ní najdou přínos pro svou každodenní praxi. Kazuistiky jsou sestaveny z teoretické části a dokumentovány názornými schématy, grafy, tabulkami a obrázky.

vekem-podminena-degenerace-makuly.pngVěkem podmíněná degenerace makuly (Libor Hejsek a kol.)

Věkem podmíněná degenerace makuly se postupně díky populačnímu vývoji stává prioritou oční medicíny. Nějaký stupeň postižení má minimálně 25 % pacientů starších 60 let. Možnosti diagnostiky, terapie a léčebných možností a režimů se neustále rozšiřují, a tak publikace, které na toto téma v ČR vyšly, již neobsahují aktuální informace. Kromě obecně známých faktů se v knize dozvídáme o možnostech terapie suché formy, o genové terapii a léčbě kmenovými buňkami. Nechybí kapitola o novinkách na poli anti-VEGF farmakoterapie a o biosimilárních léčivech. Kniha je bez nadsázky špičkovým studijním materiálem pro každého, kdo se diagnostikou a terapií této choroby vážně zabývá, a neměla by chybět v knihovničce žádného oftalmologa.

 

detska-oftalmologie.pngDětská oftalmologie (Kolektiv autorů)

Kniha komplexně shrnuje problematiku dětského očního lékařství a její předností je také mimořádně bohatá obrazová dokumentace. V podobném rozsahu dosud v české literatuře nebyl obor zpracován. Na přípravě knihy se podílela řada odborníků oboru dětské oftalmologie a jiných oborů z předních pracovišť v České republice, jeden z odborníků působí v Německu. Publikace je určena oftalmologům, dětským oftalmologům a odborníkům jiných oborů, jako jsou dětské lékařství, neurologie, ORL a další.

 

vitreoretinalni-chirurgie.pngVitreoretinální chirurgie (Martin Šín a kol.)

Vitreoretinální chirurgie představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších částí očního lékařství. Chirurgická léčba sítnice a sklivce prošla v posledních letech značným vývojem. Dlouhá léta byla chirurgie sklivce pokládána za prakticky nemožnou a pokusy o chirurgický přístup do oblasti sklivce neměly valné výsledky. Nejvýznamnějším milníkem a úplnou změnou v této oblasti bylo zavedení operačního přístupu pars plana vitrektomie na počátku 70. let. Kniha si klade za cíl seznámit začínající oftalmology se základními principy chirurgické léčby sítnice a sklivce. Obecná část knihy popisuje diagnostiku nutnou v indikačním procesu a obecnou filozofii chirurgického přístupu k řešení sítnicové patologie. Speciální část popisuje specifika chirurgického řešení u vybraných patologií.

 

opticka-koherencni-tomografie.pngOptická koherenční tomografie – 3. přepracované a doplněné vydání (Pavel Němec, Bohdan Kousel, Veronika Löfflerová)

Optická koherenční tomografie (OCT) je velmi cennou a využívanou diagnostickou metodou vyšetření sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a cévnatky. Bez pochopení podstaty vyšetření, schopnosti adekvátně volit ideální skenovací vzorce a bez osvojení správné interpretace OCT vyšetření nelze naplno využít potenciál této moderní diagnostické metody. V pořadí třetí přepracované a doplněné vydání této publikace přichází na trh s nevelkým odstupem od prvních dvou vydání, která jsou dnes již rozebrána. Text knihy prošel revizí, kniha obsahuje novou kapitolu o peroperačním použití OCT technologie a každá z kapitol je doplněna novými kazuistikami.

 

ocni-projevy-systemovych-onemocneni.pngOční projevy systémových onemocnění (Alexandr Stěpanov, Jan Studnička a kol.)

Monografie přináší komplexní multioborový pohled na oční projevy systémových chorob, zejména cévních, endokrinních, autoimunitních, revmatologických, plicních, infekčních, gastrointestinálních, hematologických a nádorových. Předností knihy je jednotná struktura kapitol a rozsáhlá obrazová dokumentace. Publikace je určena především pro oční lékaře a praktické lékaře, ale i lékaře specialisty a studenty medicíny.