Informace pro pacienty

Společnost pro ranou péči
Společnost pro ranou péči je organizace, která poskytuje služby a programy ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění. Prostřednictvím svých poboček poskytuje zejména podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
Organizace sdružující osoby s těžkým zrakovým hendikepem a poskytující širokou škálu nezbytných služeb této cílové skupině, např. sociálně aktivizační služby, poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově postiženým osobám, technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku jejich obsluhy, rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.), výcvik vodicích psů a další.

Tyfloservis
Projekt Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebné informace a praktické dovednosti, díky nimž mohou žít samostatněji a nezávisleji na cizí pomoci.

Tyflocentrum
Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích.

Asociace zrakových terapeutů
Zraková terapie je soubor metod diagnostiky a rozvoje zrakových funkcí a dovedností s cílem maximálního možného využití postiženého zraku s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a speciálních postupů a technik využití zraku. Zraková terapie usnadňuje dlouhodobý proces rozvoje a udržení zrakových možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovu a vzdělávání, pro sebeobsluhu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb a zvládání běžných denních aktivit.

Život bez oka
Důležité informace pro pacienty, kteří z nějakého důvodu ztratili oko nebo jsou postaveni před rozhodnutí o odstranění oka.

Vyhláška č. 277/2004 Sb. 
o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Seznam harmonizovaných kódů
kterými se do řidičského průkazu zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti je uveden ve Vyhlášce č. 75/2016 Sb.