Garantované akce

26. 1. 2024 Garantované akce

23. Střešovické Live a Video surgery

Praha
-

Informace o akci

Kontakt

doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

7. 12. 2024 Garantované akce
8. 12. 2024 Garantované akce
26. 1. 2024 Garantované akce
22. 3. 2024 Negarantované akce
23. 3. 2024 Garantované akce
4. 4. 2024 Garantované akce
5. 4. 2024 Negarantované akce
19. 4. 2024 Garantované akce
Futurum Ophthalmologicum Špindlerův Mlýn
26. 4. 2024 Negarantované akce
17. 5. 2024 Garantované akce