Garantované akce

26. 1. 2024 Garantované akce

23. Střešovické Live a Video surgery

Praha
Kongresový sál ÚVN Praha

Informace o akci

Kontakt

doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

https://livesurgeryuvn.bpp.cz/cs/

26. 9. 2024 Garantované akce
4. 10. 2024 Garantované akce
11. 10. 2024 Garantované akce
1. 11. 2024 Negarantované akce
2. 11. 2024 Garantované akce
5. 11. 2024 Negarantované akce
Kataraktová škola Dobřichovice
8. 11. 2024 Negarantované akce
28. 11. 2024 Garantované akce
6. 12. 2024 Garantované akce
6. 12. 2024 Garantované akce