Garantované akce

23. 6. 2022 Garantované akce

22. setkání mladých oftalmologů

Seč
Kongres hotel Jezerka

Informace o akci

Kontakt
MUDr. Jana Blohoňová

29. 5. 2022 Negarantované akce
14. 6. 2022 Garantované akce
26. 9. 2022 Garantované akce
4. 10. 2022 Garantované akce
11. 10. 2022 Garantované akce
1. 11. 2022 Negarantované akce
2. 11. 2022 Garantované akce
5. 11. 2022 Negarantované akce
Kataraktová škola Dobřichovice
8. 11. 2022 Negarantované akce
28. 11. 2022 Garantované akce