Garantované akce

2. 6. 2023 Garantované akce

XVI.Sympózium detskej oftalmológie s mezinárodnou účasťou

Bratislava
-

Informace o akci

Kontakt
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

26. 9. 2023 Garantované akce
4. 10. 2023 Garantované akce
11. 10. 2023 Garantované akce
1. 11. 2023 Negarantované akce
2. 11. 2023 Garantované akce
5. 11. 2023 Negarantované akce
Kataraktová škola Dobřichovice
8. 11. 2023 Negarantované akce
28. 11. 2023 Garantované akce
6. 12. 2023 Garantované akce
6. 12. 2023 Garantované akce