Garantované akce

2. 6. Garantované akce

XVI.Sympózium detskej oftalmológie s mezinárodnou účasťou

Bratislava
-

Informace o akci

Kontakt
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

23. 6. Garantované akce
21. 9. Garantované akce
XXXI. Výroční sjezd ČOS Hradec Králové
13. 10. Negarantované akce
31. 10. Negarantované akce
3. 11. Garantované akce
4. 11. Garantované akce
10. 11. Negarantované akce
10. 11. Negarantované akce
23. 11. Garantované akce
1. 12. Negarantované akce