Užitečné odkazy

 • Česká lékařská společnost JEP
  Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a přidružených oborech.

 • Medscape OPHTHALMOLOGY Tyto stránky jsou věnované všem odvětvím oftalmologie. Najdete zde informace o nových trendech, přehledové články o jednotlivých očních onemocněních, recenze knih, souhrny prezentací z důležitých kongresů a mnoho dalšího. Po jednoduchém bezplatném přihlášení Vám Medscape bude elektronicky doručovat odborné informace týkající se specializací, které si navolíte (rohovka, sítnice, atd.). Server Vám bude k dispozici i jako aplikace na mobilním telefonu. Tento server opravdu stojí za sledování!

 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
  Oficiální stránky České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (ČLS JEP).

 • Česká angiologická společnost
  Oficiální stránky České angiologické společnosti (ČLS JEP).

 • Společnost biomedicínského inženýrství a lékarské informatiky
  Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI), součást České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) sdružuje lékaře, biomedicínské inženýry, lékařské informatiky a další odborníky příbuzných oborů.