Garantované akce

23. 6. Garantované akce

22. setkání mladých oftalmologů

Seč
Kongres hotel Jezerka

Informace o akci

Kontakt
MUDr. Jana Blohoňová

23. 6. Garantované akce
21. 9. Garantované akce
XXXI. Výroční sjezd ČOS Hradec Králové
13. 10. Negarantované akce
31. 10. Negarantované akce
3. 11. Garantované akce
4. 11. Garantované akce
10. 11. Negarantované akce
10. 11. Negarantované akce
23. 11. Garantované akce
1. 12. Negarantované akce